Rozvoz stravy.

( Rozvoz spúšťame od 20.5.2013 )

Ponúkame Vám dovoz stravy na Vaše pracovisko a pre Vašich zamestnancov. Cena denného menu je 5,10€ s DPH.

Spôsob platby je na základe dohody, buď formou faktúry, gastrolístkov /akceptujeme všetky druhy/ , hotovosťou,alebo platobným terminálom.

Denné menu sa objednáva podľa aktuálneho jedálneho lístka - deň vopred do 16,00hod. alebo do 8.30 hod. v danný deň.

Objednávať denné menu môžete telefonicky - kontakt  0915 399 659 , 0911463 085 .

Denné menu je dodávané v jednorázových zatavovacích termoobaloch, polievka a hlavné menu je balené zvlášť.

Stravu Vám dovezieme každý pracovný deň od 10,00 do 13,00 hodiny.