Jedálny lístok na 12. týždeň od 18.03.2019 do 22.03.2019

 
 

                               12.týždeň.2019.xlsx (28502)

Vážení zákazníci,oznamujeme Vám, že sme nútení z dôvodu nárastu vstupných nákladov na suroviny a energie navýšiť cenu za jednu stravnú jednotku

                 z 3,40€ na 3,60€  s účinnosťou od 4.2.2019.

 
 

             Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a priazeň.